ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TIRPORT web sitesini kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen TIRPORT sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 


TIRPORT işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


1. HİZMET KAPSAMI

İşbu web sitesinde sunulan hizmetler GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“TIRPORT”) tarafından sağlanmaktadır ve söz konusu sitenin yasal sahibi TIRPORT olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran TIRPORT’a aittir. TIRPORT, üyesi olan herkese açık bir sitedir. TIRPORT, internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzeri platformlar üzerinde geliştirilebilen uygulamalar üzerinden sisteme kayıtlı lojistik şirketleri üzerinden taşımacılık hizmeti sağlama imkânı ve buna ilişkin sair hizmetler sunmaktadır.


2.KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi ilgili üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmaktadır:

2a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde; 

2b) Sitede yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

2c) Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi halinde;

2d) Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir. 

2e) ÜYE’nin, TIRPORT kampanyalarının, TIRPORT satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, TIRPORT’a herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, TIRPORT’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının TIRPORT tarafından tespit edilmesi durumunda, TIRPORT’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. 


3. İÇERİK KULLANIMI

3a) TIRPORT web sitesi içeriğinde yer alan tüm içeriğin mülkiyeti TIRPORT’a ait olup her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya TIRPORT’un izni olmadan link vermek yasaktır. 

3b) Ayrıca web sitesi tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı TIRPORT’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

3c) TIRPORT iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir. 


4. SORUMLULUKLAR 

4a) TIRPORT’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile takip edilmektedir. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. 

4b) TIRPORT üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek TIRPORT sitesini kullanmaya başlayabilir. 

4c) ÜYE, TIRPORT sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun,Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile TIRPORT hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir. 

4d) İşbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya www.tirport.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, TIRPORT tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE’nin TIRPORT web sitesinden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir. 

4e) ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin TIRPORT web sitesinin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez ve yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 

4f) ÜYE, TIRPORT’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çıktılar üzerinde notlarını silemez veya çıkartamaz. 

4g) ÜYE, üyeliği iptal etme/ hesap silme işlemi TIRPORT üzerinden dilediği zaman yapılabilir. Üyeliğini bitiren kişinin siteye giriş yetkisi iptal edilecek olup, üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul ve beyan eder.

4h) TIRPORT üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir. 

4i) Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır. 

4j) Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için "Gizlilik ve Çerez Politikamızı” ziyaret edebilirsiniz. ÜYE, TIRPORT’dan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TIRPORT’un uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup, TIRPORT’un ÜYE'nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4k) TIRPORT sitesi üzerinden, TIRPORT’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler sitemizi ziyaret eden kullanıcı ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Söz konusu web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TIRPORT’ un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.


5. TIRPORT’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5a) TIRPORT ÜYE’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin TIRPORT’un sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, TIRPORT ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

5b) TIRPORT taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. TIRPORT her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. TIRPORT yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, TIRPORT yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve TIRPORT sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. 


6. BİLGİLERİN SAKLANMASI

Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik ve Çerez Politikamızı” ziyaret ediniz. ÜYE, TIRPORT’dan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TIRPORT’un uğrayacağı her türlü zararı aynen ve ve derhal tazmin edecek olup, TIRPORT’un ÜYE'nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir. 

TIRPORT sisteminde kayıtlı üye bilgilerini, verdiği siparişlerini, yorum ve değerlendirmelerini Gizlilik ve Çerez Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç(3) yıl boyunca saklamaktadır. Sözleşme’den doğan/doğacak her türlü uyuşmazlık halinde TIRPORT sisteminde saklanan veriler ile üye kayıtları kesin ve bağlayıcı delil teşkil etmektedir.


7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 ÜYE kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu Sözleşme de yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 


8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TIRPORT işbu Sözleşme’yi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TIRPORT açısından,


9. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 


10.TEBLİGAT ADRESLERİ

10a) TIRPORT sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak ÜYE’nin TIRPORT’a bildirdiği eposta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

10b) Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

10c) TIRPORT ÜYE’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın TIRPORT tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.