KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) sırasıyla;

 1. A) Veri Sorumlusu olarak Kişisel Veri İşlenmesinin Amacı, Hukuki Dayanağı ve Kapsamı
  B) TIRPORT sitesinin Görüntülenmesi Kapsamında Log Dosyalarının Oluşturulması
  C) TIRPORT üzerinden toplanan çerezler ve sunulan hizmetlerin kullanımı hakkında
  D) Üyelik kapsamında veri işleme faaliyetimiz
  E) Kişisel Verileri Saklama Süremiz
  F) Kişisel Verilerin Sağlanmasındaki Gereklilikler
 2. G) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
  H) Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Unutulma Hakkı
 3. I) Açık Rıza
  J) Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme
  K) GDPR Madde 21 Uyarınca İtiraz Hakkı
 4. L) Politikada Yapılacak Değişiklikler

başlıkları ile kişisel verilerinizin işleme süreçlerini detaylı olarak açıklamaktadır.

A) VERİ SORUMLUSU OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN AMACI, HUKUKİ DAYANAĞI VE KAPSAMI

GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (bundan böyle “TIRPORT” veya “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 3(1) (ı)), 2016/679/AB Yönetmeliği (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır)) GDPR Madde 4(7), web sitemizin https://www.tirport.com (“web sitesi“) kullanımının yanı sıra hizmetlerimizin satışı ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi (GDPR Madde 4(2), KVKK Madde 3(1) (e) hakkında sizi aydınlatacağız.

Web sitemizin kullanımının yanı sıra hizmetlerimizin satışı ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aşağıdaki adresimize iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak veya belirttiğimiz e-mail adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Veri Koruma Görevlisi: Burcu Kale

Adres :Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:46/7 Kadıköy, İstanbul, Türkiye

E-mail : kisiselveri@tirport.com

Kep adresi: grn@hs01.kep.tr

İşbu Politika gereğince, TIRPORT olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK ve GDPR düzenlemelerine uygun işlenmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuatlar uyarınca kişisel veriler şu şekillerde işlenebilir:

B) TIRPORT SİTESİNİN GÖRÜNTÜLENME KAPSAMINDA LOG DOSYALARININ OLUŞTURULMASI

TIRPORT sayfasına her giriş yaptığınızda, sistemimiz otomatik yollarla elektronik olarak veri ve bilgileri talep ederek kaydeder. Bu bağlamda, aşağıdaki veriler (“zorunlu teknik veriler ’’) toplanmaktadır:

(1) Kullanıcının IP adresi,
(2) Kullanıcının işletim sistemi,
(3) Kullanıcının internet servis sağlayıcısı,
(4) Tarayıcı tipi ve sürümü hakkında bilgi,
(5) Erişim tarihi ve saati,
(6) Kullanıcı sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri,
(7) Kullanıcı tarafından web sitemiz üzerinden erişilen web siteleri.

Zorunlu teknik veriler ayrıca sistemimizin log dosyalarına da kaydedilir. Söz konusu bu teknik bilgiler ağ güvenliğinin sağlanması, pazarlama, üyelerimizin daha iyi bir hizmet verebilmek, web sitemizi sürekli geliştirmek amacıyla toplar ve kullanırız. Log dosyalarındaki depolamanın amacı, web sitesinin altyapısını ve akışı sağlamaktır. Bununla birlikte, bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için verileri kullanmaktayız. Bu bağlamda, veriler herhangi bir pazarlama amacıyla analiz edilmez. Verilerin ve log dosyalarının geçici olarak saklanmasına ilişkin yasal dayanağımız KVKK madde 5(f) ve GDPR Madde 6(1) (f)’dir.

 1. C)TIRPORT ÜZERİNDEN TOPLANAN ÇEREZLER VE SUNULAN HİZMETLERİN KULLANIMI HAKKINDA

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. TIRPORT’un internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları "Çerez" olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımını ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır.

TIRPORT’u ziyaret ettiğinizde, web sitelerimizde çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir alt başlık görünür. “Tüm çerezleri kabul et” seçeneğine tıklarsanız web sitemizdeki tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. “Çerez Ayarları” seçeneğine tıklayarak hangi çerez türlerini kabul ettiğinizi belirleyebilirsiniz. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilir ve çerez ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Kullandığımız çerezler, amaçları ve yasal dayanakları hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

 1. D) ÜYELİK KAPSAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİMİZ

TIRPORT Websitesi veya Mobil Uygulaması üzerinden işlenen kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi ve faturalandırma süreçlerini yürütmek, sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, önceden tarafınızca onay verilmesi halinde reklam, promosyon ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, sistemsel raporlama süreçlerini yürütmek, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takip edilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası ile kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri uyarınca üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri süreçlerin Satıcı tarafından sağlanabilmesi adına TIRPORT tarafından kanunda öngörülen süreler uyarınca saklanabilir, muhafaza edilebilir ve aktarılabilir.

KVKK Madde 5(1) ile GDPR Madde 6(1(a)) uyarınca verdiğiniz açık rızaya istinaden;

KVKK Madde 5(2) (c) ile GDPR Madde 6(1) (b) uyarınca sözleşmesel bir yükümlülük kapsamında;

GDPR Madde 6(1) (f), KVKK Madde 5(2) (f) uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında;

KVKK Madde 5(2) (a), Madde5(2) (ç) ile GDPR Madde 6(1) (c) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında;

Bahsi geçen amaçlar doğrultusunda üyelik sırasında sizden aşağıdaki verileri toplamaktayız:

Ad-soyad, e-mail adresi, TCKN, cep telefonu, sabit telefonu, il, ilçe, semt, mahalle, sokak, kapı no, posta kodu

Siparişiniz esnasında ise aşağıdaki verileri sizden toplamaktayız:

Seçeceğiniz araca ilişkin kriter ve tercihleriniz, yükleme ve boşaltma adresleriniz ile hizmeti aldığınız yükleme ve boşaltma saatleri, yükünüze ilişkin detaylar ve faaliyet esnasında tercih ettiğiniz nakliye şirketine ilişkin veriler, iletişim kişisi ve numarası

 1. E) KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜREMİZ

TIRPORT kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, TIRPORT ile aranızda doğabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması ya da sürenin bitimi halinde ise, kişisel verilerin saklanmasına sebep olan başka bir hukuki dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ile ilgili yerel yasalardan kaynaklanmaktadır. Bu saklama süreleri 10 yıla kadar çıkabilmektedir.

 1. F)KİŞİSEL VERİLERİN SAĞLANMASINDAKI GEREKLİLİKLER

TIRPORT web sitesi üzerinden toplanan kişisel verileriniz tarafımızca sunulan ürünler kapsamında alım-satım sözleşmesinin ifası kapsamında bir gerekliliktir. Söz konusu kişisel verilerinizi tarafımıza sağlanmamanız durumunda muhtemel ürün satışı yapılması teknik ve hukuki bakımından imkânsız hale gelecektir.

G) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlar ile, TIRPORT ile paylaştığınız kişisel verileriniz iş ortaklarımız ve ana hissedarlarımız, tedarikçilerimize, lojistik faaliyetimizin icra edilebilmesi için nakliye ve kargo şirketlerine, kullanıcılara ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda kanunen belirlenen ileti yönetim sistemine, hosting ve bulut depolama hizmeti aldığı yurt dışı bilişim şirketine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz lisanslı ödeme kuruluşuyla paylaşılacaktır.

 1. H) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

İşleme faaliyetinin sınırlandırılmasını talep etme,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak TIRPORT’un Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:46/7 Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya TIRPORT’un grn@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile veya kisiselveri@tirport.com adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve TIRPORT’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvurunuza hiç veya süresinde cevap verilmemesi ya da verilen cevabın yetersiz bulunması hâllerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz (KVKK Md. 14- 15).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Adres : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara, Türkiye
Telefon : +90 312 216 5050
Web Sitesi : http://www.kvkk.gov.tr

GDPR (Reg. EU 2016/679) ve uygulanması hâlinde sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Haklarınızı kullanmak için kişiselveri@ tirport.com veya KEP ADRESİNE adresine e-posta gönderebilirsiniz. Unutmayın ki kişisel verilerinizi talebinizi yerine getirebilmek ve kimlik tespiti amaçlarıyla hukuki yükümlülük uyarınca işlememiz gerekmektedir.

Ayrıca; TIRPORT üzerinden yapmış olduğunuz kullanıcı kaydınızı dilediğiniz zaman silebilir ve bu kapsamda unutulma hakkınızı kullanabilirsiniz. Türk Mevzuatının yasal olarak saklanması gerekli olan veriler haricindeki tüm verileriniz otomatik ve geri dönülemez şekilde sistemlerimizden silinecektir.

I) RIZA

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tarafımıza rıza vermeniz hâlinde, bu rızanızı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Diğer tüm durumlarda veya bu web sitesinde onayınızı iptal etmekte zorluk çekmeniz hâlinde ile TIRPORT ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Rızanızın geri alınması sadece geleceğe yönelik olarak uygulanacaktır ve geçmişte gerçekleştirilen veri işlemelerinin hukuka uygunluğuna etki etmeyecektir. Bazı durumlarda, geri alma işlemine rağmen kişisel verilerinizi farklı bir hukuki temele dayanarak işlemeye devam etme hakkına sahip olabiliriz, örneğin sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

J) TİCARİ ELEKTRONIK İLETİ GÖNDERIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TIRPORT tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir, güncelleyebilirsiniz veya tarafınıza gönderilen e-posta iletilerinin altında e-posta üyeliğinden çık seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

 1. K) GDPR MADDE 21 UYARINCA İTİRAZ HAKKI

GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri sorumlusu, veri sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, kişisel verinizi işleyemez.

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, pazarlama için kişisel verilerinizin işlenmesine, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Doğrudan pazarlama amaçlarıyla verinizin işlenmesine itiraz ederseniz, kişisel veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC Direktifi dikkate alınmaksızın, teknik özellikleri kullanarak otomatik araçlarla itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz

 1. L) POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

TIRPORT, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.